Dla kogo jest psychoterapia?

Dowiedz się, dla kogo

jest psychoterapia?

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży

Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym może skorzystać każdy, kto doświadcza jakiegokolwiek problemu psychicznego.

Psychoterapia osób dorosłych

Problematyka z jaką osoby decydują się na podjęcie psychoterapii:

 • zaburzenia lękowe (napady paniki, lęku w określonych sytuacjach),
 • zaburzenia osobowości,
 • problemy ze snem,
 • problemy z jedzeniem,
 • zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne,
 • problemy seksualne,
 • dolegliwości somatyczne (migreny, bóle żołądka, problemy skórne),
 • kryzys w małżeństwie/parze, w bliskich relacjach,
 • konflikty interpersonalne,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • trudności w relacjach społecznych,
 • stres, brak satysfakcji z życia.

Psychoterapeuta dostosowuje formę psychoterapii oraz techniki do aktualnych potrzeb danego pacjenta w zależności od zgłaszanej przez niego problematyki.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 50 min.

O formie i podjęciu pracy psychoterapeutycznej decyduję na podstawie wstępnych konsultacji diagnostycznych. Są to cztery spotkania w ramach, których osoba przychodząca po pomoc opowiada o swoich aktualnych problemach, a terapeuta aktywnie uczestniczy w ich poznawaniu.

Psychoterapia młodzieży

Okres adolescencji jest okresem intensywnych przemian w życiu człowieka, które przygotowują go do wejścia w dorosłość. Przemiany te dotyczą większości procesów rozwoju, zarówno na płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej i społecznej. To tutaj dochodzi do nasilenia się zmian, którym dorastający musi stawić czoła. Potrzeba ciągłego dostosowywania się do tych oczekiwań zewnętrznych może wywierać nacisk na młodego człowieka, tym samym przyczyniając się do powstania u niego różnych zaburzeń. Dorastanie w swej istocie jest bardziej zróżnicowane indywidualnie niż wcześniejsze okresy rozwoju. Ważnym aspektem rozwoju dla adolescentów jest formowanie własnej tożsamości. W tym czasie młody człowiek odnajduje siebie na nowo, odkrywa jaki jest w swoim świecie wewnętrznym i zewnętrznym. ”. Proces określania tożsamości odbywa się więc na dwóch płaszczyznach: osobowej i społecznej. Przyswojenie przez dorastającego przekonań i wartości, a także wybór celów pozwoli odpowiedzieć mu na pytanie: „kim jest?”. To zapewni mu w obliczu niesprzyjających zdarzeń oraz pojawiających się trudności w przyszłości stałą i spójną postawę w utrzymaniu poczucia własnej wartości.

Ze względu na wszystkie aspekty czas ten uważany jest za trudny i krytyczny. Wszystkie rozwojowe przeobrażenia w tym okresie charakteryzuje dość szybkie tempo rozwoju oraz skrajność. U dorastającej młodzieży może to przyczynić się do powstawania wielu trudności w przystosowaniu do nowych sytuacji oraz zadań. Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanego terapeuty.

Problematyka pracy pacjentem młodzieżowym:

 • obniżony nastrój i aktywność własna,
 • zaburzenia depresyjne,
 • myśli i próby samobójcze,
 • dolegliwości somatyczne (bóle głowy, żołądka, problemy dermatologiczne)
 • trudności w nauce (niska motywacja, lęk, problemy z koncentracją, obniżenie
 • funkcjonowania poznawczego),
 • zaburzenia jedzenia,
 • uzależnienia (od komputera, serwisów społecznościowych, inne),
 • zaburzenia nerwicowe,
 • moczenie nocne,
 • chwiejność emocjonalna, niskie poczucie wartości,
 • zaburzenia zachowania (agresja, przemoc wobec innych, konflikty z innymi),
 • zaburzenia społeczno-emocjonalne (wycofanie z kontaktów, nieśmiałość,
 • niecierpliwość, nadpobudliwość, niepokój),
 • problemy związane z sytuacją rodzinną (rozwód rodziców, choroba, zmiana
 • szkoły/ miejsca zamieszkania, przeżycie pierwszego zawodu miłosnego).

Psychoterapeuta dostosowuje formę psychoterapii oraz techniki do aktualnych potrzeb danego pacjenta w zależności od zgłaszanej przez niego problematyki.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 50 min.

O formie i podjęciu pracy psychoterapeutycznej decyduję na podstawie wstępnych konsultacji diagnostycznych. Są to cztery spotkania w ramach, których osoba przychodząca po pomoc opowiada o swoich aktualnych problemach, a terapeuta aktywnie uczestniczy w ich poznawaniu.

Nie zwlekaj, umów się na konsultacje już teraz!